info@mexa.sk

+421 948 445 842


Prenájom

DEŇ
80 € na deň / bez DPH
 • V cene nie je zahrnutý operátor ani palivo.

Prenájom

HODINA
25 € na hodinu / bez DPH
 • V cene je zahrnutý operátor a palivo.
Prenájom bágra

VÝKOPOVÉ, ZEMNÉ PRÁCE A ÚPRAVY TERÉNOV

Pomôžeme vám s úpravou stavebného pozemku,dvora či záhrady. Realizácia výkopových a zemných prác je prvou a základnou stavebnou činnosťou a zároveň je to najdôležitejšia vec pri výstavbe akéhokoľvek objektu. Naše služby sú efektívne, rýchle a prispôsobené na mieru a konkrétne vášmu projektu. Naše portfólio služieb je široké a určite vyhovie tomu čo práve hľadáte a potrebujete. Napríklad sú to : zemné práce od najmenších až po rozsiahle stavby, ako sú rodinné domy, bytovky, skladové a priemyselné budovy, úprava akéhokoľvek exteriéru, zrovnavanie svahov, planírovanie, strhnutie terénov a orníc, zhrnutie zeminy, orníc, úpravu terénu, výkopy pre základy domov a budov, výkopy pre elektrinu, kanalizáciu, vodu, plyn, demolačné práce a množstvo ďalších.

Zabezpečíme všetko čo práve potrebujete. 
 • prípravné stavebné práce
 • dokončovacie práce pri novostavbách
 • úprava terénu, planírovanie, 
 • kladenie potrubia, 
 • úprava exteriéru
 • výkop základov pre rodinné domy, bytovky,  budovy, skladové priestory, chaty
 • výkop inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrina, kanalizácia)
 • výkop základov pre plot, oporný múr, chodník, cestu alebo parkovisko
 • výkop jám a rýh rôznych rozmerov (pivnica, šachta, žumpa, čistička odpadových vôd a iné)
Doplnkové práce

BÚRACIE PRÁCE

Zabezpečíme spoľahlivé búranie stavieb rodinných domov, starších budov, priemyselných hál alebo garáží. Vzniknutý odpad za vás odvezieme a zlikvidujeme.

Zabezpečíme všetko čo práve potrebujete. 
 • búranie starých domov, budov, objektov a hál
 • likvidácia a odvoz odpadu
Kontakt

Vyžiadajte si cenovú ponuku na mieru

Na všetky naše stavebné práce a služby Vám radi vypracujeme, na základe projektu alebo osobnej prehliadky, cenovú ponuku.